top of page

TEPPAN PIASTRA

GAMBERONI:  9,00€

TERIYAKI SAKE TEPPAN:  9,00€

salmone con salsa teriyaki

TERIYAKI MAGURO TEPPAN:  11,00€

tonno con salsa teriyaki

YAKI EBI:  6,00€

spiedini di gamberi

YAKI TOF:  6,00€

spiedini di pollo marinati

YAKI CALAMARI:  8,00€

spiedini di calamari

bottom of page